Hidro sistemos – Nuotekų valymo įrenginiai Traidenis

Individualiųjų namų buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai

 

Traidenis
nuotekų valymo įrenginys

Nuotekų valymo įrenginiai

Nuotekų valymas – tai veiksmų kompleksas, skirtas pašalinti buitinius ir pramoninius nešvarumus iš vandens, kuris vėliau patenka į vandens telkinius. Gamta šiuo metu išgyveną krizę, kuri yra neatsakingo resursų eikvojimo pasekmė, pakeitusi tiek aplinką, tiek atmosferą. Geriamojo vandens suvartojimas kasmet auga, o atsargos – senka. Įvairių valymo priemonių ir kitos buitinės chemijos naudojimas stipriai teršia vandenį miestuose, tai apsunkina nuotekų valymą. Nuotekose atsiranda daug teršalų – tiek mechaninių komponentų, tiek sudėtingų cheminių junginių, todėl nuotekų valymas – tai sudėtinga, kompleksiška užduotis, reikalaujanti gero proceso išmanymo ir visų sanitarinių normų besilaikymo.

Visus nuotekų valymo būdus galima suskirstyti į dvi grupes: destruktyvius ir rekuperacinius. Nuotekų valymo įrenginiai, naudojantys destruktyvų metodą, ardo sudėtingus cheminius junginius į paprastus, kurie pasišalina iš vandens dujų ar nuosėdų pavidalu. Cheminiai junginiai skaidomi skiediniais su ištirpintais chemikalais. Teršalai nusėda dugne, o vėliau yra pašalinami. Šis būdas yra sudėtingesnis, naudojamas rečiau. Iš rekuperaciniu metodu valomo vandens pašalinamos visos medžiagos, o tada vanduo perdirbamas. Valymas atliekamas keliais etapais. Mechaninio valymo etape iš vandens pašalinamos netirpios medžiagos, tam naudojamos grotos, nusodintuvai, septikai, membranos. Biologiniame etape vyksta organinių medžiagų degradacija, kurią skatina vandenyje esančios bakterijos ir pirmuonys. Fizikocheminio valymo etape iš vandens pašalinamos ištirpusios priemaišos. Vėliau vanduo dezinfekuojamas. Tik atlikus šias procedūras, vanduo gali būti sugrąžintas į gamtą.

Individualiųjų namų buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai

Vietiniai valymo įrenginiai gali būti skirti buitinių arba pramoninių nuotekų valymui. Buitinių valymo įrenginių populiarumą lemia keletas veiksnių: daugelis žmonių persikelia gyventi į atokesnes vietoves, kuriose nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų; žmonės labiau domisi apie gamtai daromą taršos žalą; nuotekų valymo įrenginių gamintojai kuria efektyvius, aplinkai nekenksmingus, lengvai montuojamus įrenginius, kurie nesudėtingai eksploatuojami. Nuolat atliekami įvairūs tyrimai, kurie padeda nustatyti valymo įrenginių sistemų našumą, siekiant pagerinti valymo veiksmingumą, naudojant mažiausiai resursų. Biologiniai įrenginiai yra draugiški aplinkai, nuotekas skaido aerobiniai ir anaerobiniai mikroorganizmai, kurie randami gamtoje.

Biologinių valymo įrenginių gamybai naudojamos pažangiausios technologijos, inovatyvūs sprendimai, kurie sąlygoja kokybiškai išvalyto vandens antrinio panaudojimo galimybę, tylų veikimą, užkerta kelią nemaloniam kvapui. Naudojant biologinį ir mechanininį valymo metodus, ištekantis vanduo gali būti nukreipiamas į vandens telkinius, gruntą, taip pat gali būti panaudojamas automobilio plovimui, žolės laistymui, kiemo priežiūrai, nes yra nekenksmingas aplinkai, neteršia gamtos. Šie renginiai nesunkiai prižiūrimi, per metus pakanka du kartus išvalyti susikaupusį perteklinį dumblą. Tik svarbu, kad į įrenginį nepatektų stogų, kiemų, garažo ir panašių patalpų nuotekos, cheminės medžiagos, jeigu įrenginys neskirtas ir nepritaikytas jų valymui. Individualių namų nuotekų valymo įrenginius gali įrengti patyręs specialistas arba pats įrenginio savininkas, naudodamasis instrukcija, kadangi tai nėra labai sudėtinga, nereikalauja ypatingo pasiruošimo.

Kuo ypatingi nuotekų valymo įrenginiai Traidenis?

Traidenis įrenginiai gaminami iš stiklaplasčio, todėl nedaro žalos gamtai, yra lengvai transportuojami, jų nereikia nuolat prižiūrėti. Jų gamybai taikomi naujausi metodai, kurie suteikia galimybę naudojant mažiausiai įvairių žaliavų pasiekti geriausių valymo rezultatų, aplinkos taršą sumažinant iki minimaliausios ribos. Nuotekos, patenkančios į įrenginį maišosi su aktyviuoju dumblu, kuris skaido biogenines ir koloidines medžiagas, o vėliau nusėda įrenginio dugne. Atsiskyręs išvalytas vanduo gali būti nukreipiamas į šalia esančius tvenkinius, melioracijos griovius ar panaudojamas antrą kartą kiemo priežiūros darbams. Individualių namų kiemuose gali būti montuojami įvairių talpų įrenginiai, atsižvelgiant į namuose gyvenančių žmonių skaičių. Mūsų parduodami ir montuojami Traidenis įrenginiai atitinka ES keliamus reikalavimus.

ES atitikties deklaracija NV tipo buitinių nuotekų valymo įrenginiams
Buitinių nuotekų biologinio valymo pratekamojo tipo įrenginiai  tenkina ES Direktyvos 89/106/EEC reikalavimus ir  atitinka visas standarto EN 12566-3:2006+A1:2009 „Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos“ ZA priedo nuostatas.
Notifikuota įstaiga: VĮ „SPSC“ nuotekų valymo įrenginių laboratorija, Linkmenų g. 28, LT08217 Vilnius, notifikavimo Nr. 1397.

NV tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai gaminami nuo 1996m., kurie parduodami Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje, Makedonijoje ir kt.

 

NV tipo aerobiniai įrenginiai dažniausiai taikomi individualiųjų gyvenamųjų namų buitinėms nuotekoms valyti. Įrenginiai montuojami ten, kur nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų.

NV tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai yra skirti buitinių arba joms artimų nuotekų iš virtuvės, vonios, tualetų, bei kitų panašios paskirties patalpų, valymui. Į valymo įrenginį negali patekti:

 • paviršinės nuotekos (nuo stogų, kiemų ir pan.);
 • nuotekos iš garažų ir kitų, nebuitinės paskirties patalpų;
 • vanduo iš baseinų ar kitokių, didesnių už 1m³ talpyklų;
 • cheminės medžiagos, kurių patekimas į kanalizacijos sistemas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija ir pan.);
 • vanduo po vandens minkštinimo/nugeležinimo filtrų regeneracijos;
 • buityje naudojamas chemines priemones (skalbimo priemones, baliklius, minkštiklius, nuriebinimo priemones) naudoti pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas.

 NV tipo įrenginių pranašumai:

 • gamyklinis uždaro tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginys;
 • gaminami įvairaus pajėgumo;valymoirenginys
 • aukštas išvalymo laipsnis, pašalinama 95-98 % teršalų;
 • nėra vidinių judančių dalių, kurias reikėtų prižiūrėti ar keisti;
 • patvari lengva stiklaplasčio konstrukcija (nesudėtinga transportuoti);
 • dirba tyliai ir neskleidžia kvapo;
 • išvalytas nutekamasis vanduo skaidrus ir bekvapis;
 • minimalios elektros energijos sąnaudos;
 • nereikalinga papildoma filtracinė įranga;
 • paprasta aptarnauti ir automatizuoti procesą;
 • nesudėtingas montavimas.

  1 pav. NV tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginys

NV tipo nuotekų valymo įrenginių klasifikacija pagal dumblo šalinimo būdą:
1.  a -buitinių nuotekų valymo įrenginys, kai perteklinis dumblas išsiurbiamas asenizacine mašina;
2.  m – buitinių nuotekų valymo įrenginys, kai perteklinis dumblas pumpuojamas į dumblo sausinimo maišus;
3.  t – buitinių nuotekų valymo įrenginys, kai perteklinis dumblas pumpuojamas į dumblo tankintuvą.