Nuotekų valymo įrenginiai Traidenis kaina

Modelis

Nuotekų kiekis,
m3/d

Suvestinis gyventojų skaičius (SGS)

Organinė apkrova,
kg BDS5/d

Pradinis nuotekų užterštumas, BDS5 mg O2/l

Po valymo,
BDS5 mg O2/l

Pardavimo kaina , EUR (su PVM) **

NV-A-1

0,8

       4

      0,26

       330

   25

 1050 EUR.

NV-A-2

1,44

8

0,48

330

25

 1700 EUR.

NV-A-3

2,52

14

0,84

330

25

 3100 EUR.

NV-A-4

3,42

19

1,13

330

25

 5000 EUR.

Dumblo šalinimo sistemos kaina sutartine.
* sistema gali būti taikoma visų tipų (visų našumų) NV grupės gaminiams
** Užsakant įrenginio montavimo darbus